Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

DMAE: Quins són els factors de risc i com prevenir la malaltia?

05/03/2020 · Notícia
D-AEm2ZXoAA9_En

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) compromet i té un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que la pateixen, sent limitades les opcions terapèutiques de les que disposen1.

La DMAE (atròfica i exsudativa) té una patogènesi multifactorial. Naturalment, l'edat és el factor no modificable principal: la malaltia apareix a partir dels 50 anys i la seva prevalença augmenta a partir dels 75. Existeix, també, una predisposició genètica a patir-la2.

Davant l'augment d’incidència d’aquesta patologia, és imprescindible la identificació dels factors de risc que es puguin modificar per prevenir el desenvolupament o alterar el curs natural de la DMAE1.

Tabaquisme

El tabac és considerat un important factor de risc per a les malalties respiratòries i cardiovasculars, i nombrosos estudis també mostren la relació entre aquest i l'evolució de la DMAE. És possible que part de la població no sigui conscient del fort vincle que existeix entre fumar i les malalties de la visió, per això resulta indispensable les campanyes als mitjans de comunicació destinades a canviar les actituds cap al tabac i la inversió en iniciatives per deixar de fumar3.

Obesitat i alimentació

L'excés de pes corporal representa una amenaça per a les malalties sistèmiques. La relació entre l'obesitat i la DMAE també es posa de manifest en diversos estudis a través de l'índex de massa corporal1.

Una de les mesures de prevenció que més rellevància està tenint en els darrers anys és portar a terme una correcta nutrició ja que aquesta pot exercir un paper protector davant la DMAE.

El consum elevat de vitamines antioxidants, de carotenoides como la luteïna i la zeaxantina, així com una dieta rica en omega-3, betacarotès, vitamina C i E i Zinc està associat a una reducció del risc de la malaltia4,5.

D'altra banda, la pràctica d'activitat física com a mínim tres vegades a la setmana disminueix al voltant d’un 25% el risc de la seva progressió6,7.

Hipertensió

La hipertensió arterial és un factor de risc reconegut en l'aterosclerosi. Hi ha una petita però estadísticament significativa relació entre la hipertensió arterial i la DMAE. Tot i les poques investigacions realitzades fins ara, diversos estudis assenyalen que uns valors normotensos poden ajudar a la prevenció de la malaltia1,6.

Referències

  1. Singh N, Srinivasan S, Muralidharan V, Roy R, Jayprakash V, Raman R. Prevention of age-related macular degeneration. Asia-Pacific J Ophthalmol. 2017;6(6):520–6.
  2. Fritsche LG, Igl W, Bailey JNC, Grassmann F, Sengupta S, Bragg-Gresham JL, et al. A large genome-wide association study of age-related macular degeneration highlights contributions of rare and common variants. Nat Genet [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2020 Feb 25];48(2):134–43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26691988
  3. Thornton J, Edwards R, Mitchell P, Harrison RA, Buchan I, Kelly SP. Smoking and age-related macular degeneration: A review of association. Eye. 2005;19(9):935–44.
  4. Chew EY, Clemons TE, SanGiovanni JP, Danis R, Ferris FL, Elman M, et al. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA - J Am Med Assoc [Internet]. 2013 May 15 [cited 2020 Feb 25];309(19):2005–15. Available from: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2013.4997
  5. Kassoff A, Kassoff J, Buehler J, Eglow M, Kaufman F, Mehu M, et al. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol. 2001;119(10):1417–36.
  6. Rusiñol Rodríguez E. Epidemiología y cuantificación de los factores de riesgo cardiovascular en la DMAE exudativa. 2014;229.
  7. Fernández-Araque A, Aranda AG, Pardos CL, Rojo Aragüés AA. Los antioxidantes en el proceso de patologías oculares. Nutr Hosp. 2017;34(2):469–78.

Autora: Cristina Romero, optometrista de l'Institut de la Màcula.

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat