Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Nou circuit d’atenció al pacient Covid-19 i mesures especials per atendre persones de major risc

29/05/2020 · Notícia
a8046015ce41433bee06b10af7db0ceed5066e2c774f8379a21a4ab50bdc3e60

Per tal de protegir-los a vostès i a nosaltres, hem dissenyat un NOU CIRCUIT D’ATENCIÓ amb mesures de seguretat excepcionals dissenyades per a permetre unes condicions de treball òptimes.

MESURES DESTACADES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

- ESTAT DE SALUT DEL PERSONAL I MESURES DE VIGILÀNCIA DE LA SEVA SALUT

 • Tot l’equip de l’Institut té bon estat de salut. Hem realitzat proves de marcadors serològics pel diagnòstic de COVID-19 a tot l'equip mèdic i assistencial i els resultats han estat sempre NEGATIUS.
 • La responsable de vigilància de la salut del centre aplica un seguiment a tot el personal, que inclou entre altres mesures, confirmar el bon estat de salut de tot el personal en arribar al centre de treball. El centre disposa de termòmetres infrarojos per prendre la temperatura.
 • Qualsevol treballador/a que hagi estat en contacte directe amb alguna persona contagiada de Covid-19, o tingui sospita, se li aplicaran les mesures de seguretat que dicten les autoritats sanitàries.

  MOSAIC_EQUIPCOVID

- MESURA EXCEPCIONAL PER ATENDRE PERSONES DE MAJOR RISC

Disposem d’un HORARI ESPECÍFIC PER ATENDRE ELS GRUPS DE MAJOR RISC, per tal que aquelles  persones que es trobin en aquesta situació rebin una atenció amb mesures de seguretat i protecció extremes davant el virus.

Si vostè pateix alguna malaltia que pot augmentar la seva susceptibilitat d’infecció, l'equip d'atenció al pacient programarà la seva visita valorant individualment el seu cas. 

Els grups de major risc són:

 • Les persones majors de 65 anys.
 • Les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o més d'una malaltia
 • Les persones amb problemes d'immunitat congènits o adquirits.
 • Actualment no es consideren un grup de risc ni les dones embarassades ni les persones que temps enrere van patir alguna malaltia pulmonar greu (pneumotòrax, tuberculosi).

ALTRES MESURES DE SEGURETAT

 • Els treballadors disposen d’equips de protecció individuals (ulleres EPI i pantalles facials pels procediments que ho requereixen, mascareta i uniforme).
 • S’han instal·lat pantalles protectores en els equips de distància propera entre el professional i el pacient per impossibilitar el contacte directe durant les proves. El material, sempre que és possible, és d’un sol ús i en cas que això no sigui possible, es desinfecta i esterilitza després de cada visita.
 • S’han instal·lat mampares de protecció als taulells d’atenció al pacient que es netegen exhaustivament després de cada ús.
 • S’apliquen protocols exhaustius per la desinfecció. L’equip mèdic i assistencial es fa càrrec de desinfectar i esterilitzar la sala d’espera i els despatxos després de cada visita.
 • S’ha realitzat una profunda neteja i desinfecció de sistema de ventilació de l'edifici.
 • Disposem de solució hidroalcohòlica i zones de neteja amb aigua i sabó per al rentat de mans a l’abast de tothom.
 • S’han retirat les fonts d'aigua per evitar contactes manuals que puguin suposar un possible focus de contagi i tots els materials de les sales d’espera: catàlegs, fulletons, revistes, etc.
 • Els cartells i pictogrames recorden les mesures de seguretat a complir al centre.

  MOSAIC_INSTCOVID

MESURES DE PROGRAMACIÓ DE VISITES

 • S’han revisat tots els processos de la clínica per agilitzar-los i minimitzar el temps d’estada.
 • L'equip d'Atenció al Pacient es posa en contacte amb totes aquelles persones que tenen visites concertades per confirmar i, si s’escau, adaptar-la a la seva situació personal i de salut.
 • El servei de cita online és la manera més àgil de reservar. Podeu consultar disponibilitats i demanar còmodament cita des de casa.
 • En cas de no poder assistir a la cita programada preguem que ens avisin amb antelació.
 • El telèfon d’atenció al Pacient (T. 935 950 155) és de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19 h. També es pot contactar a través de l’adreça de correu electrònic (info@institutmacula.com).

ACCÉS I RECORREGUTS

 • S’ha habilitat un accés directe des del pàrquing del Centre Mèdic a l’Institut de la Màcula. Us facilitem el plànol amb les indicacions.
 • De tota manera, el Centre Mèdic Teknon ha obtingut el segell Applus Certification Hospital Segur, un aspecte clau que confirma la seguretat d'estar aplicant protocols adequats per a evitar específicament la propagació de la COVID-19.
 • L'aforament dels ascensors es limita a una persona. Es recomana l'ús de les escales per al desplaçament per les plantes de l'edifici.

INDICACIONS PER SEGURETAT PER AL PACIENT

 • Abans de dirigir-se a l’Institut, recomanem que es prengui la temperatura i si presenta febre (a partir de 37'3ºC) o qualsevol altre símptoma com mal de cap, mal estar, tos, etc., ha de posposar la visita, comunicant la situació a Atenció al Pacient. Es reprogramà la mateixa tan bon punt el seu estat de salut millori.
 • A la seva arribada al centre, l’equip d’Atenció al Pacient prendrà la temperatura amb termòmetres infrarojos.
 • La mascareta és d’ús obligatori. A l’entrada del centre, es facilitarà el material de protecció individual (mascareta de substitució, guants i gorro) i s’explicarà les noves mesures de  protecció.
 • Aquelles persones que ho necessitin poden venir acompanyades i el centre garanteix l’aplicació de totes les mesures de seguretat per ambdós. S’aconsella a les persones en bon estat de salut que vinguin a la visita no acompanyades.
Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat