Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

RADIS: Estudi observacional de patologies retinals minoritàries 01/03/2022

Distrofia coroidea areolar central Reclutant

Descripció

El RADIS és un estudi observacional centrat en malalties oculars minoritàries que té com a objectiu principal caracteritzar la història natural d’algunes d’aquestes patologies. Les malalties incloses en l'estudi són molt poc freqüents i hores d’ara no tenen tractament.

El RADIS és un estudi exclusiu de l’Institut de la Màcula.

Criteri d'inclusió dels pacients

Pacients majors d'edat amb malalties oculars minoritàries que afectin el segment posterior (retina, coroides, vitri i nervi òptic) capaços de dur a terme les proves requerides i de signar el consentiment informat.

Criteris d'exclusió

Pacients amb altres patologies concomitants del segment posterior, que prenguin medicació que pugui induir una toxicitat coneguda a la retina o al nervi òptic, amb cirurgia intraocular prèvia (apart de la cirurgia de cataractes), cirurgia cornial o per glaucoma, i aquells que participin en un assaig clínic per una malaltia ocular o que ho hagin fet en els últims 12 mesos.

Durada

Dos anys.

Període de reclutament

Fins el 31 de desembre de 2022.

 

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat